Her skulle kunden have malet loftet. Vi har malet med FlÜgger iso 5. for at hindre gennemslag